부록 A.부록

Edit

A.1단축키

표 A-1단축키

Name

Key

기능

File

New

Ctrl+N

새로 만들기

Open Project

Ctrl+O

Project 열기

Close

Ctrl+F4

Form 닫기

Save

Ctrl+S

Form 저장

Print

Ctrl+P

인쇄

Edit

Undo

Ctrl+Z

실행 취소

Redo

Ctrl+Y

다시 실행

Cut

Ctrl+X

잘라내기

Copy

Ctrl+C

복사

Paste

Ctrl+V

붙여 넣기

Delete


삭제하기

Select All

Ctrl+A

모두 선택

Find

Ctrl+F

찾기

Find Next

F3

다음 찾기

Find Previous

Shift+F3

이전 찾기

Replace

Ctrl+R

바꾸기

Goto Line

Ctrl+G

줄 바로 가기

Toggle Bookmark

Ctrl+F2

책갈피 표시/해제

Next Bookmark

F2

다음 책갈피

Previous Bookmark

Shift+F2

이전 책갈피

Clear Bookmarks

Ctrl+Shift+F2

모든 책갈피 해제

List Members

Ctrl+Space

멤버 리스트 보기

Parameter Info

Ctrl+Shift+Space

파라미터 정보 보기

Refresh File Status

Ctrl+H

파일 새로 고침

View

Project Explorer

Alt+0

Project Explorer 창 보기

Properties

Alt+1

Properties 창 보기

Message

Alt+2

Message 창 보기

Project

Start Debug

F5

디버그 시작

Launch Project

Ctrl+F5

Project 실행

Tools

Project Manager

Ctrl+M

Project Manager 실행

Design

Tab Order

Ctrl+D

탭 순서 설정

Debug Form

F6

현재 Form 디버그 시작

Quick View

Ctrl+F6

화면 보기

Window

Close

Ctrl+F4

Form 닫기

Next

Ctrl+Tab

다음 화면

Previous

Ctrl+Shift+Tab

이전 화면

Help

Help

F1

도움말

A.2색상표

표 A-2색상표

번호

색상명

색상 코드값

RGB 코드값

10진 코드값

1

Aliceblue

#F0F8FF

16775408

2

Antiquewhite

#00FFFF

16776960

3

Aqua

#00FFFF

16776960

4

Aquamarine

#7FFFD4

13959039

5

Azure

#FFFFF0

15794175

6

beige

#F5F5DC

14480885

7

bisque

#FFE4C4

12903679

8

black

#000000

0

9

blanchedalmond

#FFEBCD

13495295

10

blue

#0000FF

16711680

11

blueviolet

#8A2BE2

14822282

12

brown

#A52A2A

2763429

13

burlywood

#DEB887

8894686

14

cadetblue

#5F9EA0

10526303

15

chartreuse

#7FFF00

65407

16

chocolate

#D2691E

1993170

17

coral

#FF7F50

5275647

18

cornflower

#6495ED

15570276

19

cornsilk

#FFF8DC

14481663

20

crimson

#DC143C

3937500

21

cyan

#00FFFF

16776960

22

darkblue

#00008B

9109504

23

darkcyan

#008B8B

9145088

24

darkgoldenrod

#B8860B

755384

25

darkgray

#A9A9A9

11119017

26

darkgreen

#006400

25600

27

darkkhaki

#BDB76B

7059389

28

darkmagenta

#8B008B

9109643

29

darkolivegreen

#556B2F

3107669

30

darkorange

#FF8C00

36095

31

darkorchid

#9932CC

13382297

32

darkred

#8B0000

139

33

darksalmon

#E9967A

8034025

34

darkseagreen

#8FBC8B

9157775

35

darkslateblue

#483D8B

9125192

36

darkslategray

#2F4F4F

5197615

37

darkturquoise

#00CED1

13749760

38

darkviolet

#940DD3

13831572

39

deeppink

#FF1493

9639167

40

deepskyblue

#00BFFF

16760576

42

dimgray

#696969

6908265

43

dodgerblue

#1E90FF

16748574

44

firebrick

#B22222

2237106

45

floralwhite

#FFFAF0

15792895

46

forestgreen

#228B22

2263842

47

fuchia

#FF00FF

16711935

48

gainsboro

#DCDCDC

14474460

49

ghostwhite

#F8F8FF

16775416

50

gold

#FFD700

55295

51

goldenrod

#DAA520

2139610

52

gray

#808080

8421504

53

green

#008000

32768

54

greenyellow

#ADFF2F

3145645

55

honeydew

#F0FFF0

15794160

56

hotpink

#FF69B4

11823615

57

indianred

#CD5C5C

6053069

58

indigo

#4B0082

8519755

59

ivory

#F0FFFF

16777200

60

khaki

#F0E68C

9234160

61

lavender

#E6E6FA

16443110

62

lavenderblush

#FFF0F5

16118015

63

lawngreen

#7CFC00

64636

64

lemonchiffon

#FFFACD

13499135

65

lightblue

#ADD8E6

15128749

66

lightcoral

#F08080

8421616

67

lightcyan

#E0FFFF

16777184

68

lightgoldenrodyellow

#FAFAD2

13826810

69

lightgreen

#90EE90

9498256

70

lightgrey

#D3D3D3

13882323

71

lightpink

#FFB6C1

12695295

72

lightsalmon

#FFA07A

8036607

73

lightseagreen

#20B2AA

11186720

74

lightskyblue

#87CEFA

16436871

75

lightslategray

#778899

10061943

76

lightsteelblue

#B0C4DE

14599344

77

lightyellow

#FFFFE0

14745599

78

lime

#00FF00

65280

79

limegreen

#32CD32

3329330

80

linen

#FAF0E6

15134970

81

magenta

#FF00FF

16711935

82

maroon

#800000

128

83

mediumaquamarine

#66CDAA

11193702

84

mediumblue

#0000CD

13434880

85

mediumorchid

#BA55D3

13850042

86

mediumpurple

#9370DB

14381203

87

mediumseagreen

#3CB371

7451452

88

mediumslateblue

#7B68EE

15624315

89

mediumspringgreen

#00FA9A

10156544

90

mediumturquoise

#48D1CC

13422920

91

mediumvioletred

#C71585

8721863

92

midnightblue

#191970

7346457

93

mintcream

#F5FFFA

16449525

94

mistyrose

#FFE4E1

14804223

95

moccasin

#FFE4B5

11920639

96

navajowhite

#FFDEAD

11394815

97

navy

#000080

8388608

98

none

#0000FF

16711680

99

oldlace

#FDF5E6

15136253

100

olive

#808000

32896

101

olivedrab

#6B8E23

2330219

102

orange

#FFA500

42495

103

orangered

#FF4500

17919

104

orchid

#DA70D6

14053594

105

palegoldenrod

#EEE8AA

11200750

106

palegreen

#98FB98

10025880

107

paleturquoise

#AFEEEE

15658671

108

palevioletred

#DB7093

9662683

109

papayawhip

#FFEFD5

14020607

110

peachpuff

#FFDAB9

12180223

111


#CD853F

4163021

112

pink

#FFC0CB

13353215

113

plum

#DDA0DD

14524637

114

powderblue

#B0E0E6

15130800

115

purple

#800080

8388736

116

red

#FF0000

255

117

rosybrown

#BC8F8F

9408444

118

royalblue

#4169E1

14772545

119

saddlebrown

#8B4513

1262987

120

salmon

#FA8072

7504122

121

sandybrown

#F4A460

6333684

122

seagreen

#2E8B57

5737262

123

seashell

#FFF5EE

15660543

124

sienna

#A0522D

2970272

125

silver

#C0C0C0

12632256

126

skyblue

#87CEEB

15453831

127

slateblue

#6A5ACD

13458026

128

slategray

#708090

9470064

129

snow

#FFFAFA

16448255

130

springgreen

#00FF7F

8388352

131

steelblue

#4682B4

11829830

132

tan

#D2B48C

9221330

133

teal

#008080

8421376

134

thistle

#D8BFD8

14204888

135

tomato

#FF6347

4678655

136

turquoise

#40E0D0

13688896

137

violet

#EE82EE

15631086

138

wheat

#F5DEB3

11788021

139

white

#FFFFFF

16777215

140

whitesmoke

#F5F5F5

16119285

141

yellow

#FFFF00

65535

142

yellowgreen

#9ACD32

3329434

A.3ASCII Table

ASCII는 숫자, 구두점 표시, 대/소문자를 비롯한 96개의 각 문자에 32~127의 숫자를 지정한 규정입니다. ASCII 문자 집합은 0~31 값으로 표현되는 문자, 본래의 ASCII 문자, 8번째 여분의 비트를 이용할 수 있도록 IBM의 원래의 PC 설계자들이 추가한 128개의 문자입니다. [표 8-3]는 하위 ASCII 문자들의 목록입니다.

표 A-3ASCII 표

Dec

Hex

Oct

ASCII

Key

0

00

00

NUL

CTRL/1

1

01

01

SOH

CTRL/A

2

02

02

STX

CTRL/B

3

03

03

ETX

CTRL/C

4

04

04

EOT

CTRL/D

5

05

05

ENQ

CTRL/E

6

06

06

ACK

CTRL/F

7

07

07

BEL

CTRL/G

8

08

10

BS

CTRL/H, BACKSPACE

9

09

11

HT

CTRL/I, TAB

10

0A

12

LF

CTRL/J, LINE FEED

11

0B

13

VT

CTRL/K

12

0C

14

FF

CTRL/L

13

0D

15

CR

CTRL/M, RETURN

14

0E

16

SO

CTRL/N

15

0F

17

SI

CTRL/O

16

10

20

DLE

CTRL/P

17

11

21

DC1

CTRL/Q

18

12

22

DC2

CTRL/R

19

13

23

DC3

CTRL/S

20

14

24

DC4

CTRL/T

21

15

25

NAK

CTRL/U

22

16

26

SYN

CTRL/V

23

17

27

ETB

CTRL/W

24

18

30

CAN

CTRL/X

25

19

31

EM

CTRL/Y

26

1A

32

SUB

CTRL/Z

27

1B

33

ESC

ESC, ESCAPE

28

1C

34

FS

CTRL/

29

1D

35

GS

CTRL]

30

1E

36

RS

CTRL^

31

1F

37

US

CTRL_

32

20

40

SP

SPACEBAR

33

21

41

!

!

34

22

42

“

“

35

23

43

#

#

36

24

44

$

$

37

25

45

%

%

38

26

46

&

&

39

27

47

‘

‘

40

28

50

(

(

41

29

51

)

)

42

2A

52

*

*

43

2B

53

+

+

44

2C

54

‘

‘

45

2D

55

-

-

46

2E

56

.

.

47

2F

57

/

/

48

30

60

0

0

49

31

61

1

1

50

32

62

2

2

51

33

63

3

3

52

34

64

4

4

53

35

65

5

5

54

36

66

6

6

55

37

67

7

7

56

38

70

8

8

57

39

71

9

9

58

3A

72

:

:

59

3B

73

;

;

60

3C

74

<

<

61

3D

75

=

=

62

3E

76

>

>

63

3F

77

?

?

64

40

100

@

@

65

41

101

A

A

66

42

102

B

B

67

43

103

C

C

68

44

104

D

D

69

45

105

E

E

70

46

106

F

F

71

47

107

G

G

72

48

110

H

H

73

49

111

I

I

74

4A

112

J

J

75

4B

113

K

K

76

4C

114

L

L

77

4D

115

M

M

78

4E

116

N

N

79

4F

117

O

O

80

50

120

P

P

81

51

121

Q

Q

82

52

122

R

R

83

53

123

S

S

84

54

124

T

T

85

55

125

U

U

86

56

126

V

V

87

57

127

W

W

88

58

130

X

X

89

59

131

Y

Y

90

5A

132

Z

Z

91

5B

133

[

[

92

5C

134

\

\

93

5D

135

]

]

94

5E

136

^

^

95

5F

137

_

_

96

60

140

`

`

97

61

141

a

a

98

62

142

b

b

99

63

143

c

c

100

64

144

d

d

101

65

145

e

e

102

66

146

f

f

103

67

147

g

g

104

68

150

h

h

105

69

151

i

i

106

6A

152

j

j

107

6B

153

k

k

108

6C

154

l

l

109

6D

155

m

m

110

6E

156

n

n

111

6F

157

o

o

112

70

160

p

p

113

71

161

q

q

114

72

162

r

r

115

73

163

s

s

116

74

164

t

t

117

75

165

u

u

118

76

166

v

v

119

77

167

w

w

120

78

170

x

x

121

79

171

y

y

122

7A

172

z

z

123

7B

173

{

{

124

7C

174

|

|

125

7D

175

}

}

126

7E

176

~

~

127

7F

177


, RUBOUT

A.4Code Page

표 A-4Windows Locale Codes Sorted by Locale

Language (Locale)

LCID

Decimal

LCID

Hexade.

Codepage

Country

Code

Afrikaans

1078

436

1252

ZAF

Albanian

1052

41c

1250

ALB

Arabic (Algeria)

5121

1401

1256

DZA

Arabic (Bahrain)

15361

3c01

1256

BHR

Arabic (Egypt)

3073

c01

1256

EGY

Arabic (Iraq)

2049

801

1256

IRQ

Arabic (Jordan)

11265

2c01

1256

JOR

Arabic (Kuwait)

13313

3401

1256

KWT

Arabic (Lebanon)

12289

3001

1256

LBN

Arabic (Libya)

4097

1001

1256

LBY

Arabic (Morocco)

6145

1801

1256

MAR

Arabic (Oman)

8193

2001

1256

OMN

Arabic (Qatar)

16385

4001

1256

QAT

Arabic (Saudi Arabia)

1025

401

1256

SAU

Arabic (Syria)

10241

2801

1256

SYR

Arabic (Tunisia)

7169

1c01

1256

TUN

Arabic (U.A.E.)

14337

3801

1256

ARE

Arabic (Yemen)

9217

2401

1256

YEM

Armenian

1067

42b

0

ARM

Assamese

1101

44dAzeri (Cyrillic)

2092

82c

1251

AZE

Azeri (Latin)

1068

42c

1254

AZE

Basque

1069

42d

1252

ESP

Belarusian

1059

423

1251

BLR

Bengali

1093

445Bulgarian

1026

402

1251

BGR

Burmese

1109

455Catalan

1027

403

1252

ESP

Chinese (Hong Kong S.A.R.)

3076

c04

950

HKG

Chinese ( S.A.R.)

5124

1404

950

MCO

Chinese (PRC)

2052

804

936

CHN

Chinese (Singapore)

4100

1004

936

SGP

Chinese (Taiwan)

1028

404

950

TWN

Croatian

1050

41a

1250

HRV

Czech

1029

405

1250

CZE

Danish

1030

406

1252

DNK

Divehi

1125

465

0

MDV

Dutch (Belgium)

2067

813

1252

BEL

Dutch (Netherlands)

1043

413

1252

NLD

English (Australia)

3081

c09

1252

AUS

English (Belize)

10249

2809

1252

BLZ

English (Canada)

4105

1009

1252

CAN

English (Caribbean)

9225

2409

1252

CAR

English (Ireland)

6153

1809

1252

IRL

English (Jamaica)

8201

2009

1252

JAM

English (New Zealand)

5129

1409

1252

NZL

English (Philippines)

13321

3409

1252

PHL

English (South Africa)

7177

1c09

1252

ZAF

English (Trinidad)

11273

2c09

1252

TTO

English (United Kingdom)

2057

809

1252

GBR

English (United States)

1033

409

1252


English (Zimbabwe)

12297

3009

1252

ZWE

Estonian

1061

425

1257

EST

Faroese

1080

438

1252

FRO

Farsi

1065

429

1256

IRN

Finnish

1035

40b

1252

FIN

French (Belgium)

2060

80c

1252

BEL

French (Cameroon)

11276

2c0cFrench (Canada)

3084

c0c

1252

CAN

French (Congo, DRC)

9228

240cFrench (Cote d'Ivoire)

12300

300cFrench (France)

1036

40c

1252

FRA

French (Luxembourg)

5132

140c

1252

LUX

French (Mali)

13324

340cFrench (Monaco)

6156

180c

1252

MCO

French (Senegal)

10252

280cFrench (Switzerland)

4108

100c

1252

CHE

French (West Indies)

7180

1c0cFrisian (Netherlands)

1122

462FYRO Macedonian

1071

42f

1251

MKD

Gaelic

2108

83cGaelic

1084

43cGalician

1110

456

1252

ESP

Georgian

1079

437

0

GEO

German (Austria)

3079

c07

1252

AUT

German (Germany)

1031

407

1252

DEU

German (Liechtenstein)

5127

1407

1252

LIE

German (Luxembourg)

4103

1007

1252

LUX

German (Switzerland)

2055

807

1252

CHE

Greek

1032

408

1253

GRC

Gujarati

1095

447

0


Hebrew

1037

40d

1255

ISR

Hindi

1081

439

0


Hungarian

1038

40e

1250

HUN

Icelandic

1039

40f

1252

ISL

Indonesian

1057

421

1252

IDN

Italian (Italy)

1040

410

1252

ITA

Italian (Switzerland)

2064

810

1252

CHE

Japanese

1041

411

932

JPN

Kannada

1099

44b

0


Kashmiri

1120

460Kazakh

1087

43f

1251

KAZ

Khmer

1107

453Konkani

1111

457

0


Korean

1042

412

949

KOR

Kyrgyz (Cyrillic)

1088

440

1251

KGZ

Lao

1108

454Latvian

1062

426

1257

LVA

Lithuanian

1063

427

1257

LTU

Malay ( Darussalam)

2110

83e

1252

BRN

Malay ()

1086

43e

1252

MYS

Malayalam

1100

44cMaltese

1082

43aManipuri

1112

458Marathi

1102

44e

0


Mongolian (Cyrillic)

1104

450

1251

MNG

Nepali

1121

461None

0

0Norwegian (Bokmal)

1044

414

1252

NOR

Norwegian (Nynorsk)

2068

814

1252

NOR

Oriya

1096

448Polish

1045

415

1250

POL

Portuguese (Brazil)

1046

416

1252

BRA

Portuguese (Portugal)

2070

816

1252

PRT

Punjabi

1094

446

0


Rhaeto-Romanic

1047

417Romanian

1048

418

1250

ROM

Romanian (Moldova)

2072

818Russian

1049

419

1251

RUS

Russian

2073

819Sami Lappish

1083

43bSanskrit

1103

44f

0


Serbian (Cyrillic)

3098

c1a

1251

SPB

Serbian (Latin)

2074

81a

1250

SPB

Sesotho

1072

430Sindhi

1113

459Slovak

1051

41b

1250

SVK

Slovenian

1060

424

1250

SVN

Sorbian

1070

42aSpanish (Argentina)

11274

2c0a

1252

ARG

Spanish (Bolivia)

16394

400a

1252

BOL

Spanish (Chile)

13322

340a

1252

CHL

Spanish (Colombia)

9226

240a

1252


Spanish (Costa Rica)

5130

140a

1252

CRI

Spanish (Dominican Republic)

7178

1c0a

1252

DOM

Spanish (Ecuador)

12298

300a

1252

ECU

Spanish (El Salvador)

17418

440a

1252

SLV

Spanish (Guatemala)

4106

100a

1252

GTM

Spanish (Honduras)

18442

480a

1252

HND

Spanish (International Sort)

3082

c0a

1252

ESP

Spanish (Mexico)

2058

80a

1252

MEX

Spanish (Nicaragua)

19466

4c0a

1252

NIC

Spanish (Panama)

6154

180a

1252

PAN

Spanish (Paraguay)

15370

3c0a

1252

PRY

Spanish (Peru)

10250

280a

1252

PER

Spanish (Puerto Rico)

20490

500a

1252

PRI

Spanish (Traditional Sort)

1034

40a

1252

ESP

Spanish (Uruguay)

14346

380a

1252

URY

Spanish (Venezuela)

8202

200a

1252

VEN

Sutu

1072

430Swahili

1089

441

1252

KEN

Swedish

1053

41d

1252

SWE

Swedish (Finland)

2077

81d

1252

FIN

Syriac

1114

45a

0

SYR

Tajik

1064

428Tamil

1097

449

0


Tatar

1092

444

1251

RUS

Telugu

1098

44a

0


Thai

1054

41e

874

THA

Tibetan

1105

451Tsonga

1073

431Tswana

1074

432Turkish

1055

41f

1254

TUR

Turkmen

1090

442Ukrainian

1058

422

1251

UKR

Urdu

1056

420

1256

PAK

Uzbek (Cyrillic)

2115

843

1251

UZB

Uzbek (Latin)

1091

443

1254

UZB

Venda

1075

433Vietnamese

1066

42a

1258

VNM

Welsh

1106

452Xhosa

1076

434Zulu

1077

435표 A-5CodePages

CodePage(숫자)

CodePage(문자)

852

ibm852, cp852

866

ibm866, cp866

874

windows-874, iso-8859-11, DOS-874

932

shift-jis, shift_jis, ms_kanji

932

eucJP (one of the many Japanese encodings),

932

iso-202jp

936

GBK (Chinese encoding), GB2312, chiness, CN-GB, GB_23180, iso-ir-58,

936

hz-gb-2312

949

eucKR (Korean), korean, ks_c_5601-1987, ks_c_5601-1989, iso-ir-149, ks_c_5601, ksc_5601, ksc5601,

949

iso-502kr

950

Big5 (Chinese encoding),

1200

utf-8, utf8

1250

windows-1250

1250

iso-8859-2, iso_8859-2, iso8859-2, iso-ir-101, latin2

1251

windows-1251

1251

koi8-r, koi,

1251

koi8-ru,

1251

iso-8859-5, iso_8859-5, iso8859-5, iso-ir-144, cyrillic

1252

windows-1252, iso-8859-1, iso_8859-1, iso8859-1, iso-ir-100, iso-ir-6, ascii, us-ascii, us, cp367, cp819, IBM367, ibm819, iso64us, latin1

1253

windows-1253

1253

iso-8859-7, iso_8859-7, iso8859-7, iso-ir-126, greek, greek8, ECMA-118, ELOT_928

1254

windows-1254, iso-8859-9, iso_8859-9, iso8859-9, iso-ir-148, latin5

1254

iso-8859-3, iso_8859-3, iso8859-3

1255

windows-1255, logical

1255

iso-8859-8, iso_8859-8, iso8859-8, iso-ir-138, hebrew, visual

1255

iso-8859-8-i

1256

windows-1256, cp1256

1256

asmo-708

1256

DOS-720

1256

DOS-862

1256

iso-8859-6, iso_8859-6, iso8859-6, iso-ir-127, arabic, ECMA-114

1257

windows-1257

1257

iso-8859-4, iso_8859-4, iso8859-4, iso-ir-110, iso-ir-111, latin4

1258

windows-1258